Công ty TNHH COTTO Quảng Ninh

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Kim Sơn – Phường Kim Sơn – TX Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ trực tiếp

098 297 9633

098 774 0808

098 320 2898

Thời gian làm việc

từ Thứ 2 đến Thứ 7

8:00am - 5:30pm

Hãy theo dõi chúng tôi qua

để cập nhật thông tin mới nhất.